மார்கழி 17, 2047 ஞாயிறு சனவரி 01, 2017 காலை 10.30

 சென்னைச் செய்தியாளர்கள் சங்கம், சேப்பாக்கம், சென்னை 5

முனைவர் அரணமுறுவல் முதலாண்டு நினைவேந்தல்

நினைவு மலர் வெளியீடு

 

-உலகத்தமிழ்க்கழகம்