சென்னை – கடலூர் பேரழிவை உருவாக்கியது யார்? இனிவரக்கூடிய பேரழிவினைத் தடுப்பது எப்படி? – கருத்தரங்கம்
 
 மார்கழி 24, 2046 / 09.01. 2016, சனிக்கிழமை மாலை 4 மணி,
செ.தெ.நாயகம் பள்ளி, தியாகராயநகர், சென்னை.

மே பதினேழு இயக்கம்

அழை-கருத்தரங்கம், பேரழிவு01 : azhai_perazhivukarutharangam_may17_01 அழை-கருத்தரங்கம், பேரழிவு02 : azhai_perazhivukarutharangam_may17_02