மயிலைத் திருவள்ளுவர் சங்கம்

தமிழ்நாடு பொதுநிலைப் பல்கலைக்கழகம்

இணைந்து நடத்தும்

வாழ்வியல் அரங்கம் – 19

தை 14, 2053 / 27.01.2022 வியாழன்

மாலை 4.00 – மாலை 6.00

கூட்ட எண் : 356 272 2898

கடவுச் சொல் : mtsacademy

சிறப்புரை – பேராசிரியர் முனைவர் பொன்னவைக்கோ

பங்கேற்போர்

முனைவர் சேயோன்

முனைவர் வாசுகி கண்ணப்பன்

பேரா.கோ.பார்த்தசாரதி

பேரா.க.திலகவதி

திருமதி செண்பக காசி

முனைவர் ஐ.அம்பேத்து