ஆவணி 14, 2049 (வியாழக்கிழமை) 30.08.2018 

மாலை 5.45 மணி

கிளை நூலகம்,

7,  இராகவன் குடியிருப்பு 3ஆவது தெரு,   

சாபர்கான் பேட்டை, சென்னை  

நவீன  விருட்சம் இலக்கியச் சந்திப்பு 41

தலைப்பு:     நானும் என் எழுத்தும்

சிறப்புரை : அசயன்பாலா

(சிறுகதை ஆசிரியர், திரைப்படம் குறித்த நூற்படைப்பாளர், திரைப்பட இயக்குநர்)

அன்புடன்
நண்பர்கள் வட்டம் 

தொடர்புக்கு :

அழகியசிங்கர்தொலைபேசி எண் : 9444113205

நூலகம் அடைய