மார்கழி 10, 2049 / திசம்பர்25, 2018

முதல்

மார்கழி 14, 2049 / திசம்பர் 29, 2018

வரை

எசுஆர்எம் பல்கலைக்கழகக் கலையரங்கம்அ(

3ஆவது தளம்

1, சவகர்லால் நேரு சாலை,

100 அடி சாலை, வடபழனி, சென்னை 26

14ஆவது ஆண்டு மார்கழி இசை விழா

இசைக்கடல் விருது பெறுநர்:திரு ஏ.கே.சி.நடராசன்

 

சிறப்பு நிகழ்ச்சி

மார்கழி 14, 2049 / திசம்பர் 29, 2018

மாலை 5.00 முதல் 7.00 வரை

எசுஆர்எம் பொதுப்பள்ளி, கூடுவாஞ்சேரி

இசைக்கடல் பண்பாட்டு அறக்கட்டளை

இராசராசன் கல்வி பண்பாட்டுக்  கழகம்

வள்ளலார் பண்பாட்டுச்சன்மார்க்கச் சங்கம்

திஇராநி பல்கலைக்கழகத் தமிழ்ப்பேராயம்