தமிழ்நாடு கலைஇலக்கியப் பெருமன்றம்,

மாநிலக் குழு

புது நூற்றாண்டுப் புத்தக இல்லம்

(நியூ செஞ்சுரி புக் அவுசு)

26.09.2045 / 12.10.2014

ஞாயிறு மாலை  4.30 மணி

திருச்சிராப்பள்ளி

azhai_nuul_ncbh01azhai_nuul_ncbh02