பங்குனி 06, 2047 / மார்ச்சு 19, 2016

அம்பத்தூர், சென்னை

 தமிழாகரர் தெ.முருகசாமி
வண்ணப்பூங்கா வாசன்

தொல்காப்பியர் விருது  : முனைவர் மா.இரா.அரசு
திருவள்ளுவர் விருது  : குறளாளர் தெ.பொ.இளங்கோவனார்
இலக்குவனார் விருது : புலவர் தங்க  ஆறுமுகன்

நூல்கள் வெளியீடு

மா.வள்ளிமைந்தன்
பா.இரவை பிரகாசு

அழை,இலக்குவனார் இலக்கியப்பேரவை, அம்பத்தூர்01 ilakkuvanarilakkiyaperavai_aanduvizhaa01 அழை,இலக்குவனார் இலக்கியப்பேரவை, அம்பத்தூர்02 -ilakkuvanarilakkiyaperavai_aanduvizhaa02

அன்புடன்
கவிஞர் செம்பை சேவியர்
புலவர் உ.தேவதாசு