(சுரதாவின் தொகுப்பில் தமிழ்ச் சொல்லாக்கம் : 1071- 1078 தொடர்ச்சி)

சுரதாவின் தொகுப்பில் தமிழ்ச் சொல்லாக்கம் : 1079- 1097

(கவிஞர் சுரதா கி.பி.1857 முதல் 1953 வரை வெளிப்பட்ட மொழிமாற்றச் சொற்களைத் (தம் பார்வையில் பட்டவற்றைத்)தேடித் தந்துள்ளார். 238 நூல்களும் 200 நூலாசிரியர்களும் பட்டியலாய்த் தரப்பட்டுள்ளன. மொழிமாற்றச் சொல்லும், சொல் இடம் பெற்ற பகுதியும் நூலும் தரப்பட்டுள்ளன.)

 1. அருத்த சாத்திரம் – பொருள்நூல்
  தன்னநுபவத்திற்கு இரண்டு பங்கும், ஆசுத்திக்கு ஒரு பங்கும், அறத்திற்கு ஒரு பங்குமாகப் பங்கிட்டு வைக்க வேண்டுமென்று பொருணூலே சொல்லுதலால், அறத்துக்கு நாலிலொரு பங்கு சொல்லப்பட்டது.
  நூல் : திரிகடுகவுரை, இரெளத்திரி, ஆண்டு ஆறாம் பதிப்பு,
  ⁠பாடல் – 21, பக்கம் – 13
  உரையாசிரியர் : திருக்கோட்டியூர் இராமநுசாசாரியர்★
 2. கிருடடிபட்சம் – தேய்பிறை
 3. சுக்கில பட்சம் – வளர்பிறை
 4. பினாமி – பேர் இரவல்
  க. பாலசுப்பிரமணியன், பி. ஏ., பி. எல்,
  சீர்காழி, முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்).
 5. Punctuation – குறியீடு
  இப் புத்தகத்தை ஊன்றிப் படிக்கும் மாணவர்கள் தம் வாழ்நாளைப் பயனுறச் செய்து கொள்ளல் வேண்டுமென்னும் நோக்கமே இதனைத் தொகுத்ததற்குக் காரணமாம். மாணவர்கள் செய்யுள்களையும் வசனங்களையும் எளிதாகப் படித்துக் கொள்ளுமாறு பதப்பிரிவுகளும் அவ்விடத்திற்கேற்ற (Punctuation) குறியீடுகளும் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன.
  நூல் : செந்தமிழ் நூன்மாலை, பாயிரம், பக்கம் – 4
  தொகுப்பாசிரியர்கள் : கோ. வடிவேலு செட்டியார், ஆ. நா. கன்னையா
 6. இலண்டன் டைம்சு (The London Times)பிரிட்டீசு பத்திரிக்கை
 7. பீகிங் கெசெட்டு (Peking Gazette) சீனப்பத்திரிக்கை
 8. இரங்கூன் கெசெட்டு (The Rangoon Gazette) பருமா பத்திரிக்கை
 9. இரங்கூன் மெயில் (The Rangoon Mail) பருமா பத்திரிக்கை
 10. சிலோன் கெசெட்டு சிலோன் பத்திரிக்கை
 11. கொளும்பு சர்னல் (The Colombo Journal)
 12. கண்டி எரால்டு (The Kandy Herald)
 13. சிலோன் மார்னிங் லீடர் (The Ceylon Morning Leader)
 14. சிலோன் டெய்லி நியூசுஸ் (The Ceylon Daily News)
 15. .. டைம்சு ஆப் சிலோன் (The Times of Ceylon)
 16. சிலோன் அப்செர்வர்
 17. சிலோன் இண்டிபெண்டெண்டு (The Ceylons Independent)
 18. இந்தியா கெகெஜட் (The India Gazette)
 19. பெங்கால் ஃகார்க்காரன் (The Bengal Harkara)

(தொடரும்)
உவமைக்கவிஞர் சுரதா
தமிழ்ச்சொல்லாக்கம்