(சுரதாவின் தொகுப்பில் தமிழ்ச் சொல்லாக்கம் : சொற்கள் வழங்கியநூல்களும் ஆசிரியர்களும் – ஓ – தொடர்ச்சி)

216.       வாயு சங்கிதை – குலசேகர வரகுணராம பாண்டியர்  

217.       தமிழ்நூல் வரலாறு – பாலூர் கண்ணப்ப முதலியார்   1962

218.       தமிழ்நாடு பயணக் கட்டுரைகள் – அரு. சோமசுந்தரம்  1968

– தொகுப்பு ஏ.கே. செட்டியார்  

219.       சுரதா பொங்கல் மலர் – கட்டுரை – இராம. அரங்கண்ணல்  1970

220.       தமிழ்க்காவலர் முருகு சுப்பிரமணியன் பொன்விழா மலர்    1976 : பரிதா மணாளன்

221.       தமிழ் இதழியல் வரலாறு – மா.சு. சம்பந்தன்    1977

222.       அமரர் கலைமாமணி கவிஞர் வானம்பாடி வாழ்க்கைக் குறிப்பு     1987

223.       முதன்முதலாக உலகில் நடந்த நிகழ்ச்சிகள்     1992

224.       பாரதியார் கவிதைகள் ⁠- தொகுப்பு : சுரதா கல்லாடன்

225.       திரிகடுகவுரை – திருக்கோட்டியூர் இராமாநுசாசாரியார்      

226.       செந்தமிழ் நூன்மாலை ⁠- கோ. வடிவேலு செட்டியார், ஆ. நா. கன்னையா

227.       சிரீ ராமநாத மான்மியம் – ச. பொன்னம்பல பிள்ளை  

228.       ஆத்ம சோதனை – சுத்தானந்த பாரதியார்

229.       விசுவகர் மோபதேச வீரகண்டாமணி    

⁠- பதிப்பித்தவர் . பி. கல்யாணசுந்தராசாரி

(தொடரும்)