(சுரதாவின் தொகுப்பில் தமிழ்ச் சொல்லாக்கம் : சொற்கள் வழங்கியநூல்களும் ஆசிரியர்களும் – ஒள – தொடர்ச்சி)

 1. சனவிநோதினி ஆகட்டு, 1874
 2. தேசோபகாரி மார்ச்சு, 1883
 3. சிரீலோக ரஞ்சனி சி. கோ. அப்புமுதலியார் 15.8.1888
  கட்டுரை : கிறித்துமதம் முளைத்ததேன்? 1.5.1890
  பீமநகர் சங்காபிமானி 1.5.1890
  கட்டுரை : தி. மா. பழனியாண்டிபிள்ளை 1.5.1890
  கட்டுரை : ஓர் இந்து 15.9.1890
 4. மகா விகட தூதன் ஓர் இந்து 1.10.1988/90
  கட்டுரையாளர் : சான் டானியல் பண்டிதர் 4.4.1891
 5. பிரம்ம வித்தியா கட்டுரையாளர் சான்டானியல் பண்டிதர் 1.12.1891
 6. சநாநந்தினி ஆசிரியர் அன்பில் எசு. வெங்கடாசாரியார் மார்ச்சு 1891
 7. சீவரத்நம் – டி. ஆர். சந்திரஐயர், சென்னை 1902
  (வகை 1, மணி 1)
 8. யதார்த்த பாசுகரன் (சம்புடம்1 இலக்கம் 5) பக். 136 1902
  • வி. முத்துக் கமாரசாமி முதலியார் பி.ஏ, சென்னை
 9. விவகார போதினி – எ. நடேசபிள்ளை (திருவாரூர் பிளீடர் 1904
 10. விவகாரி – ஏ. நடேசபிள்ளை, வக்கீல், மாயவரம் 1906
 11. செந்தமிழ் – கட்டுரை வீராசாமி ஐயங்கார் (செளமிய, மார்கழி)
  கட்டுரை : செபன்னிசா – முத்தமிடலின் வரலாறு
  எழுதியவர் வீ. சுப்பிரமணிய ஐயர் 1910
 12. விவேகபோதினி – சொல்லாக்கம் : சி. வி. சாமிநாதையர் 1911
 13. சித்தாந்தம் – பத்திராதிபர் : சித்தாந்த சரபம் அட்டாவதானம்
  சிவசிரீ – கலியாணசுந்தர யதீந்திரர் (சொல்லாக்கம் : பூவை கலியாண சுந்தர முதலியார்)
 14. தேசபக்தன் – திரு. வி. க. 2. 1. 1918
 15. தமிழ்நேசன் – கட்டுரை : எம்.சி.ஏ., அனந்தபத்மநாபராவ் 1919
 16. நல்லாசிரியன் – கா. நமச்சிவாய முதலியார் 1919
 17. நல்லாசிரியன் – (வயது 15, மாதம் 1)
  கட்டுரை : சி. வே. சண்முகமுதலியார் 1919
 18. செந்தமிழ்ச் செல்வி (பரல் 9, செப்டம்) 1925
  சொல்லாக்கம் – பிறாஞ்சீசுகு சூ. அந்தோனி
 19. ஒற்றுமை தொகுதி – 4. இதழாசிரியர் மு.ஏ. வீரபாகுபிள்ளை 1925
 20. பாலவிநோதினி கட்டுரையாசிரியர் கே. எசு. மணியன் திசம்பர், 1925
  கட்டுரை : திருவனந்தபுரம் தி. இலக்குமணபிள்ளை 1926

(தொடரும்)