தலைப்பு-தமிழ் - thalaippu_inimaimozhi,thamizh

என்னைத் தாலாட்டிய மொழி
எனதருமைத் தாய் மொழி
என் இனிய தமிழ் மொழி
எண்ணமெல்லாம் நிறைந்த மொழி

என்னை நான் தொலைத்த போது
என்னுள்ளே புதைந்த போது
எண்ணெய் ஆக மிதந்து என்
எண்ணங்களை ஒளிரச் செய்த மொழி

இதயத்தின் நாளங்கள் முகாரி மீட்டினாலும்
இனிமையான கல்யாணப் பண் பாடினாலும்
இதயத்தின் வலி மறக்க உதவும் மருந்தாய்
இனிய என் தாய் மொழி என்றும் என்னுடனே

முகமிழந்து போனாலும் இக்கொடிய உலகில்
முதுமையில் வீழ்ந்து அமிழ்ந்து போனாலும்
முகவரி இழக்காது இலக்கிய உலகில்
முத்தாக மிளிரச் செய்யும் இனிய மொழி

மங்காப்புகழ்ச் சங்கப் புலவர்களும்
அறநெறி தந்த ஆசான்களும்
புரட்சி முழங்கிய கவிஞர்களும்
கருத்தில் சிறந்த கவியரசர்களும்

எப்போதும் அணைத்துக் கொண்ட மொழி
எப்பொழுதும் கவிபாடிக் களித்த மொழி
என்னுடல் கருகிச் சம்பலாகினாலும்
என் சம்பலோடு பூத்து கமழ்ந்திருக்கும் தமிழ் மொழி

சக்தி சக்திதாசன், இங்கிலாந்து - sakthidasan,england

-சக்தி சக்திதாசன், இங்கிலாந்து

முத்திரை,வார்ப்பு - muthirai_vaarppu_logo