தலைப்பு-பாதியைப்போற்று,மாம்பலம் ஆ.சந்திரசேகர் ; thalaippu_bharathiyai_poatru_mampalam_a-_chanthirasekar

பாரதியைப் போற்றுநாடே! 

பெண்விடுதலைக்குக் கண்ணென கவிதையாத்த
முன்பெரியார் பாரதியைப் போற்றுநாடே!

மண்விடுதலைக்கு மனிதர்க்கு சொரணைதந்த
மகாகவியின் பாடல்களைப் பாடுநாடே!

மனவிடுதலைக்கு சாதிமறுத்துக் களமாடிய
மாமனிதரின் கட்டுரைகளைப் பரப்புநாடே!

தண்டமிழ் இனிமைஇயம்பிப் புதுமைசெய்த
மக்கள்கவிஞனைப் பின்பற்று தமிழ்நாடே!

 

மாம்பலம் ஆ.சந்திரசேகர், எழுத்தாளர்
மாம்பலம்  ஆ.சந்திரசேகர் : mambalam_chanthirasekar