தலைப்பு-வாக்குகளுக்கு ஏனோ விலை, சா.சந்திரசேகர் : thalaippu_vaakkugalukkuvilai

வாக்குகளுக்கு ஏனோ விலை?

பொழியுது வாக்குறுதி மழை

வாக்குகளுக்கு ஏனோ விலை

நயமாகப் பேசுவது தான்

அரசியல் கலை

நல்லோருக்கு வாக்களித்து

மற்றோருக்கு வைப்போம் உலை

                                          சா. சந்திரசேகர்

கவிதைமணி, தினமணி 17.11.2015

முத்திரை, கவிதைமணி : muthirai_kavithaimani_logo