தலைப்பு-சரக்கஞ்சல் - cargo

அமீரகத்திலிருந்து தாயகத்திற்கு விரைவான  சரக்குஅஞ்சல் – தூது அஞ்சல் (கார்கோ-கூரியர்)

  துபாயில் செயல்பட்டு வரும்  தூதஞ்சல் நிறுவனமான எம்ஃச்டார் (EMSTAR COURIER & CARGO LLC) அமீரகத்திலிருந்து தாயகத்திற்கு விரைவான சரக்குஅஞ்சல் தூது அஞ்சல் சேவையினை வழங்கி வருகிறது.

சரக்கு(கார்கோ)க்கு அயிரைக்கல்(கிலோ) ஒன்றுக்கு 10 திர்ஃகாம்  கட்டணமாகப் பெறப்படுகிறது.   பொதிவுச்சிப்பம் (packing).வான்வழிக் கட்டணம் தனி.

அமீரகம், வளைகுடா, இந்தியா முதலான உலகின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கும்  தூதஞ்சல் பணி இருந்து வருகிறது.

மக்களின் நன்மதிப்பைப் பெற்றுள்ள எம்ஃச்டார்  தூதஞ்சல் பணியூழியத்தில் உங்கள் குடும்பத்தினருக்கு வேண்டிய பொருட்களை அனுப்பிப் பயன்பெறலாம்.

மேலும் விவரங்களுக்குத் தொடர்பு எண் /  பகிர்பேசி( whats App) :

052 – 610 3729

mohamed.alikhan@emstarcourier.com

www.emstarcourier.com

குறிப்பு :

தங்களது இடத்துக்கே வந்து சரக்குகள் எடுத்துக் கொள்ளப்படும்.
முத்திரை-எம்ஃச்டார்-muthirai_emstar

– முதுவை இதாயத்து