ஆனி 03, 2048 / சூன் 17, 2017

மாலை 5.30

பிட்டி தியாகராயர் அரங்கம், சென்னை 600 017

 அறத்தமிழ் வேதம் வெளியீட்டு விழா

அன்புடன் அழைக்கும்

தெய்வத்தமிழ் அறக்கட்டளை