ஐப்பசி 17, 2048 /வெள்ளி/ நவம்பர் 03, 2017

மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம்

தமிழியற்புலம்

தமிழ் ஆய்வாளர் மன்றம்

தமிழியலின் பயணவெளி – பன்னாட்டுக்கருத்தரங்கம்

 

கட்டுரைகள் அனுப்புதற்குரிய கடைசி நாள் :

புரட்டாசி 13, 2048 வெள்ளி செட்டம்பர் 29,2017

அனுப்பவேண்டிய மின்வரி : tamilrsamku@gmail.com

 

 

 செ.மனோகரம்மாள், செயலர்

பேசி 9600733053, 9626832556