துபாயில் பேச்சாளர் பயிற்சி முகாம்

 

துபாய் ஈமான்  பண்பாட்டு மையத்தின் சார்பில் பேச்சாளர் பயிற்சி முகாம்

புரட்டாசி 19, 2048 / 05.10.2017 வியாழக்கிழமை மாலை 7 மணிக்கு

மக்குதூம் பாலம் அருகில் உள்ள அரேபியா  ஓல்டிங்குசு தலைமையகத்தில் (சலாமியா  கோபுரம்)  நடைபெற இருக்கிறது.

இந்த நிகழ்ச்சியில் பயிற்சியாளர் குணா கலந்து கொண்டு பயிற்சியை வழங்க இருக்கிறார்.

 

 பயிற்சியில் கலந்து கொள்ள விரும்புபவர்கள்

050 51 96 433 / 055 800 7909 / 052 777 8341

ஆகிய எண்களில் தொடர்பு கொண்டு

பதிவு செய்து கொள்ள கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

– முதுவை இதாயத்து