கார்த்திகை 17, 2048 ஞாயிறு  திசம்பர் 03, 2017

மாலை 6.00 மணி

 பிட்டி தியாகராயர் கலையரங்கம்
  கோ.சா.(சி.என்.செட்டி) சாலை, தி.நகர், சென்னை -17

அறம், பொருள், இன்பம், வீடு என்னும்

தமிழ் வேதங்களில் ஒன்றான

‘பொருட்டமிழ் வேதம்’ நூல் வெளியீட்டு விழா

 

தெய்வத்தமிழ் அறக்கட்டளை

செந்தமிழ் ஆகம அந்தணர் சிறப்பவை