மார்கழி 26, 2048 – தை 09, 2049

சனவரி 10-22, 2018

தூய சியார்சு ஆங்கிலோ இந்தியன்  மேனிலைப்பள்ளி வளாகம்,

பச்சையப்பன் கல்லூரி,  சென்னை

41ஆவது சென்னை புத்தகக் காட்சி

திருவள்ளுவர் சிலை திறப்பு

போட்டிகள் – பரிசு வழங்கல்

பொழிவுகள்

பட்டிமன்றம்

விருதுகள் வழங்கல்

தென்னிந்தியப் புத்தக விற்பனையாளர்-பதிப்பாளர் சங்கம்

சென்னை 600006