சென்னையில் புரட்டாசி 11, 2045 / 27.09.2014  அன்று நடந்த  

ஈடில்லாக் கவிஞர் ஈரோடு தமிழன்பன் 80ஆவது பிறந்த நாள் விழா,

கவிஞர் கவிமுகில் நூல்கள் வெளியீட்டு விழா,

கவியரங்கம்

பல்வகை விருதுகள் வழங்கிய விழா 

ஒளிப்படங்கள்

erode80;18

 

erode80;01

erode80;02 erode80;03

படங்களைச் சொடுக்கிப் பெரிதாக்கிப் பாருங்கள்.