திருக்குறள் கல்வெட்டு விழா01 ; thirukkural_kalvettukarutharangam01

கல்வெட்டுகள் கருத்தரங்கம்,

 கல்வெட்டில் திருக்குறள்

பாகம் 3 நூல் வெளியீட்டு விழா

எசு.எசு.எம். கல்லூரி வளாகம், குமாரபாளையம் 

நாமக்கல் மாவட்டம்

புரட்டாசி 06, 2047 / 22.09.2016