தமிழ் இணையக் கல்விக் கழகம்

ஆடி 24, 2046 / ஆக.09/2015  

கலந்துரையாடல்  இரண்டாம் நாள்

தொகுப்பமர்வு

வரவேற்புரை : தமிழ்ப்பரிதி
முன்னிலை :

முனைவர் மு.இராசாராம் இ.ஆ.ப.

திரு நாகராசன் இ.ஆ.ப.

நிறைவுரை : திரு த.உதயச்சந்திரன் இ.ஆ.ப.
நன்றியுரை : ஆழி.செந்தில்நாதன்

படங்களைச் சொடுக்கிப் பெரிதாகக் காண்க.

 

காண்க:

தமிழ் இணையக் கல்விக் கழகம்
ஆடி 23, 2046 / ஆக.08/2015   முதல் நாள்
தொடக்க விழா

கணித்தமிழ் வளர்ச்சி – கலந்துரையாடல் : நாள் 2 : ஒளிப்படங்கள் சில