.ஆ. 2047   மாசி – கும்பம் 3  -15.02.2016

புதுச்சேரி தனித்தமிழ்க் கழகம் நடத்திய
தனித்தமிழ் இயக்க நூற்றாண்டு விழா!

தலைமை :பெ.தமிழ்நாவன்

வரவேற்புரை: சீனு.அரிமாப்பாண்டியன்

கருத்துரை: சி.தமிழ்மாறன், சி.வெற்றிவேந்தன், முத்து.சேரன், புதுவைத் தமிழ்நெஞ்சன்

சிறப்புரை: முதுமுனைவர் புலவர் இரா.இளங்குமரனார்

நன்றியுரை: கு.அ.தமிழ்மொழி

 

[ படங்களை அழுத்தினால் பெரிதாகக் காணலாம். ]