நாள் : கார்த்திகை 17, தி.பி.2044

 செவ்வாய்

 திசம்பர் 10, கி.பி.2013

 மாலை 6.00 மணி

 

இடம்:  எசுபிளனேடு ஒய்.எம்.சி.ஏ. அரங்கம், சென்னை

 

தலைப்பு : இளவரச அமிழ்தன் கவிதைகள்

 

தலைமை : முனைவர் இ.சுந்தரமூர்த்தி

ஏற்புரை :  முனைவர் இளவரச அமிழ்தன்

 

வாழும் கவிஞர் பாநலன் போற்றிட வாரீர்!

 

ஒய்எம்சிஏ பட்டிமன்றம்

சென்னை 600 001