மன்னையில்

‪#‎தமிழர்_தேசிய_முன்னணியின்

தமிழன்னை ஊர்வலம்

தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு நேர்!

தமிழரினம் எங்கள் ஆணி வேர்!

படத்தைப் பெரிதாகக் காண அழுத்தவும்