குவிகம் இணையவழி அளவளாவல்: 07/03/2021

குவிகம் இணையவழி அளவளாவல்: 07/03/2021 மாசி 23, 2052 / ஞாயிறு 07.03.2021 மாலை 6.30 குவிகம் இலக்கிய வாசல் மகளிர் எழுத்தின் மகிமை   நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்.   நிகழ்வைச் சரியாக 18.30 மணிக்குத் தொடங்க விரும்புகிறோம்      நிகழ்வில் இணைய கூட்ட எண் / Zoom  Meeting ID: 619 157 9931 நுழைவுக்குறி / Passcode: kuvikam123  பயன்படுத்தலாம். அல்லது   https://us02web.zoom.us/j/6191579931?pwd=OFpIdWZxczdqUHRGY2JQb09ET0sydz09இணைப்பைப் பயன்படுத்தலாம்.

குவிகம் அளவளாவல் : 14.02.2021

மாசி 02.2052  ஞாயிறு  14.02.2021 மாலை 6.30 குவிகம் இணைய  அளவளாவல் நாடகக் கலைஞர்கள் பங்கேற்கும் “நாடகமெல்லாம் கண்டோம் வாழ்விலே” நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்.  நிகழ்வில் இணையகூட்ட எண் : Zoom  Meeting ID: 619 157 9931கடவுக்குறி: Passcode: kuvikam123   பயன்படுத்தலாம் அல்லதுhttps://us02web.zoom.us/j/6191579931?pwd=OFpIdWZxczdqUHRGY2JQb09ET0sydz09 இணைப்பைப் பயன்படுத்தலாம்.  

குவிகம் அளவளாவல்: கணிணித் தமிழ்: நீச்சல்காரன்

தை 25, 2052 / 07.02.2021 ஞாயிறு மாலை 6.30 குவிகம் அளவளாவல்: கணிணித் தமிழ்: நீச்சல்காரன் திரு இராசாராமன் நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்.   நிகழ்வைச் சரியாக 18.30 மணிக்குத் தொடங்க விரும்புகிறோம்      நிகழ்வில் இணைய கூட்ட எண் / Zoom  Meeting ID: 619 157 9931கடவுக் குறி  / Passcode: kuvikam123  பயன்படுத்தலாம் அல்லது   https://us02web.zoom.us/j/6191579931?pwd=OFpIdWZxczdqUHRGY2JQb09ET0sydz09இணைப்பைப் பயன்படுத்தலாம் .

குவிகம் அளவளாவல்: கவியரசரும் கவிஞரும்

தை 11, 2052 / ஞாயிறு 24.01.2021 மாலை 6.30 குவிகம் அளவளாவல்: கவியரசரும் கவிஞரும் முனைவர் தென்காசி தெ.கணேசன் நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்.   நிகழ்வைச் சரியாக 18.30 மணிக்குத் தொடங்கி 19.30 மணிக்கு முடிக்க விரும்புகிறோம்      நிகழ்வில் இணைய கூட்ட எண்  / Zoom  Meeting ID: 619 157 9931கடவுச் சொல் / Passcode: kuvikam123  பயன்படுத்தலாம் அல்லது   https://us02web.zoom.us/j/6191579931?pwd=OFpIdWZxczdqUHRGY2JQb09ET0sydz09இணைப்பைப் பயன்படுத்தலாம்.   

குவிகம் இணையவழி அளவளாவல் 06/12/2020

கார்த்திகை 21, 2051 / 06.12.2020 ஞாயிறு மாலை 6.30 நூலறிமுகம்: புலியூர் அனந்துவின் ஊமைக்கோட்டான் என்கிற ஞானபண்டிதன் அறிமுகம்: ஆர்.கே.இராமநாதன் நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்.   நிகழ்வைச் சரியாக 18.30 மணிக்குத் தொடங்கி 19.30 மணிக்கு முடிக்க விரும்புகிறோம்      நிகழ்வில் இணைய கூட்ட எண் / Zoom  Meeting ID: 619 157 9931கடவுக்குறி/Passcode: kuvikam123  பயன்படுத்தலாம் அல்லது   https://us02web.zoom.us/j/6191579931?pwd=OFpIdWZxczdqUHRGY2JQb09ET0sydz09இணைப்பைப் பயன்படுத்தலாம்.  

குவிகம் அளவளாவலும் புத்தக வெளியீடும்

கார்த்திகை 14, 2051 / ஞாயிறு / 29.11.2020 மாலை 6.30 குவிகம் அளவளாவலும் புத்தக வெளியீடும் நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்.  நிகழ்வில் இணையகூட்ட எண்  / Zoom  Meeting ID: 619 157 9931கடவுக் குறி / Passcode: kuvikam123   பயன்படுத்தலாம் அல்லதுhttps://us02web.zoom.us/j/6191579931?pwd=OFpIdWZxczdqUHRGY2JQb09ET0sydz09 இணைப்பைப் பயன்படுத்தலாம்.

குவிகம் இணையவழி அளவளாவல்: 22/11/2020

கார்த்திகை 07, 2051 / 22.11.2020 மாலை 6.30 வழக்காடு மன்றம் – நடுவர் : காலச்சக்கரம் நரசிம்மா கூட்ட எண் / Zoom  Meeting ID: 619 157 9931கடவுக்குறி / Passcode: kuvikam123  பயன்படுத்தலாம் அல்லது   https://us02web.zoom.us/j/6191579931?pwd=OFpIdWZxczdqUHRGY2JQb09ET0sydz09இணைப்பைப் பயன்படுத்தலாம்  நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்.   நிகழ்வைச் சரியாக 18.30 மணிக்குத் தொடங்கி 19.30 மணிக்கு முடிக்க விரும்புகிறோம்      

குவிகம் இணைய வழி அளவளாவல்- 08.11.2020

ஐப்பசி 23, 2051 / 08.11.2020 மாலை 6.30 குவிகம் இணைய வழி அளவளாவல் தமிழும் மலையாளமும்: முனைவர் மா.நயினார் புத்தக அறிமுகம்: எங்கம்மா போனே?  நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்.   நிகழ்வுவைச் சரியாக 18.30 மணிக்குத் தொடங்கி 19.30 மணிக்கு முடிக்க விரும்புகிறோம்      நிகழ்வில் இணைய  அணுக்கிக் கூட்ட எண்  / Zoom Meeting ID:  834 2492 8218          கடவுக்குறி  /  Passcode: 637778பயன்படுத்தலாம் அல்லது    https://us02web.zoom.us/j/83424928218?pwd=SVFhdS9YT2ZmTGp4M0owYzRGRlhJdz09 இணைப்பைப் பயன்படுத்தலாம்     

குவிகம் இணையவழி அளவளாவல் 18/10/2020

ஐப்பசி 02, 2051 / 18.10.2020 குவிகம் இலக்கிய வாசல்   நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்.   நிகழ்வைச் சரியாக 18.30 மணிக்குத் தொடங்கி 19.30 மணிக்கு முடிக்க விரும்புகிறோம்       நிகழ்வில் இணையகூட்ட எண் / Meeting ID   : 851 2512 3872கடவுக்குறி Passcode     : 340286பயன்படுத்தலாம் அல்லதுhttps://us02web.zoom.us/j/85125123872?pwd=VmJGMHRGeHhHRE5qQVVnSzdNZUx1UT09இணைப்பைச் சொடுக்கலாம்    

மின்பதிப்பு வழிகாட்டி நிகழ்வு, குவிகம்

மின் புத்தகம் வெளியிடும் அன்பர்களே! வணக்கம்  குவிகம் இணையவழி அளவளாவலில் குவிகம் பதிப்பகம் வெளியிட்டுள்ள புத்தகங்களின் மறு அறிமுகம் செய்துவருகிறோம். புத்தககங்கள் மின்புத்தகமாக கிடைக்கின்றனவா என நண்பர்கள் பலர் கேட்டிருந்தார்கள்.  இது குறித்த தகவல்களோடு நண்பர்கள் எழுதியுள்ள மற்ற  மின்புத்தகங்களைப் பற்றிய விவரங்களையும் அளிக்க ஒரு நிகழ்வு நவம்பர் முதல் நாள் நடக்கவிருக்கிறது. புதியதாக வெளியிட விரும்புபவர்களுக்கும் சில பயனுள்ள தகவல்கள் தெரிவிக்கவும் விரும்புகிறோம்  மின் புத்தகங்களை வாசகர்களிடம் சேர்ப்பிப்பதற்கான ஒரு சிறு முயற்சியே இது.  உங்களது மின் புத்தகங்களைப்பற்றிய தகவல்களைப் பின்வரும் படிவத்தில்…

குவிகம் இணைய அளவளாவல் 04/10/2020

புரட்டாசி 18, 2051 ஞாயிறு 04.10.2020 மாலை 6.30 குவிகம் இணையவழி அளவளாவல்  மன நலம், கல்வி வழிகாட்டி மாலதி சுவாமிநாதன் ஆர்.கே.இராமநாதனின் நூல்களறிமுகம்  : ஒரு கோப்பை சூரியன் தென்றல் புழங்கிடும் தெரு நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்.   நிகழ்வைச் சரியாக 18.30 மணிக்குத் தொடங்கி 19.30 மணிக்கு முடிக்க விரும்புகிறோம்.       நிகழ்வில் இணையZoom Meeting ID: 836 1607 3388Passcode             : 425398பயன்படுத்தலாம் அல்லது http:// https://us02web.zoom.us/j/83616073388?pwd=ekd4Q0FzWk9hbSsrQUloWGxpYS92UT09இணைப்பைச் சொடுக்கலாம் 

குவிகம் இணையவழி அளவளாவல் 20/09/2020: “என் ‘சிறு’கதை”

புரட்டாசி 04, 2051/ 20.09.2020 ஞாயிறு மாலை 6.30 குவிகம் இணைய அளவளாவல் கோமல் சுவாமிநாதனின் பறந்துபோன பக்கங்கள் ‘என் சிறுகதை’ நிகழ்வில் வாசிக்கப்பட்ட கதைகளில் மூன்று கதைகளைத் தெரிந்தெடுத்து இந்த நிகழ்வில் அறிவிக்க இருக்கிறோம்.  இந்தக் கருத்தையும் தெரிவித்து அன்பளிப்பாகப் புத்தகங்களையும் வழங்குபவர் நண்பர் செ.பாசுகரன்.    நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்.   நிகழ்வைச் சரியாக 18.30 மணிக்குத் தொடங்கி 19.30 மணிக்கு முடிக்க விரும்புகிறோம்       நிகழ்வில் இணைய கூட்ட எண் / Meeting ID: 892 8863…

1 2 4