உலகத் திருக்குறள் மையம்

நூல்கள் வெளியீட்டு விழா

நிறுவனரின் 70ஆம் அகவை நிறைவுவிழா

ஆவணி 03, 2048 சனி ஆகத்து 19.08.17

காலை 9.00 – மாலை 5.00

வள்ளுவர் கோட்டம், நுங்கம்பாக்கம், சென்னை