புதுமை இலக்கியத் தென்றல், சென்னை

பேராசிரியர் சி.இலக்குவனார் நினைவரங்கம்

ஆவணி 16, 2050  திங்கள் கிழமை 02.09.2019

மாலை  5.45மணி

  பெரியார்  திடல், சென்னை 600007

தொடக்கவுரை: கவிஞர் தஞ்சை கூத்தரசன்

              தி.மு.க. மாநில இலக்கிய அணிப் புரவலர்

நினைவுரை: அரிமா முனைவர்  த.கு.திவாகரன்