பிரித்தானியாவில் பூபதித் தாயின் 31ஆம் ஆண்டு நினைவு நாளும் நாட்டுப் பற்றாளர் நிகழ்வும்

சித்திரை 7, 2050 சனி 20.04.2019 மாலை 6.00

இலண்டன்

சித்திரை 8, 2050 ஞாயிறு 21.04.2019 மாலை 5.00

இலெசிசுடர்

தமிழர் ஒருங்கிணைப்புக் குழு, பிரித்தானியா