கார்த்திகை 23  ஞாயிற்றுக்கிழமை

09.12.2018 மாலை 5.00

பாரதிய வித்தியா பவன் சிற்றரங்கம், மயிலாப்பூர், சென்னை

‘இப்படியும் ஒரு பிழைப்பு’ நூல் வெளியீடும்

எழுத்தாளர் புலமைத் தென்றல்

பொன்.சுந்தரராசுவிற்குப் பாராட்டும்

தலைமை: பேரா.முனைவர் மறைமலை இலக்குவனார்

 

புலவர் இளஞ்செழியன்,

தலைவர்,

உலகத் தமிழ் ஒப்புரவாளர் பேரவை