ஆவணி 03, 2049 ஞாயிறு  19.08.2018

 தொடர் பொழிவாளர் :  முனைவர் க.தமிழமல்லன்

 கலைஞர் கருணாநிதியின் படத்திறப்பு விழா

 

பகுத்தறிவாளர் கழகம்

புதுவை-தமிழ்நாடு