ஆவணி 29, 2050 ஞாயிறு 15.09.2019

மாலை 5.00

குவிகம் இல்லம்

ஏ6, மூன்றாம் தளம், வெண்பூங்கா அடுக்ககம்,

24, தணிகாசலம் சாலை, தியாகராயர் நகர்,

சென்னை 600 017

கவிஞர் சுரதாவின் எழுத்துகள்: சிறப்புரை:

திரு அமுதோன்