இலக்கு அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறது!

மாசி 22, 2047 / மார்ச்சு 05, 2016

பிற்பகல் 3.30 

தியாகராயநகர், சென்னை

அறிவுநிதி விருது பெறுநர்: செல்வி பிரதிக்சா

சிறப்புரை : முனைவர் வ.வே.சு.

அழை-இலக்கு-மார்ச்சு2016 : azhai_ilakku

என்றென்றும் அன்புடன் –

ப. சிபி நாராயண் 

ப. யாழினி