ஆனி 2, 2046 –  சூன் 17, 2015

வணக்கம்.

நலம். வளம் சூழ வேண்டுகிறோம்.

இளைய தலைமுறையின் நலனில் அக்கரை கொண்ட ‘இலக்கு’ ,

ஏற்றுமதி – இறக்குமதித் துறையில் ஏற்றம் காண அன்புடன் அழைக்கிறது..

 

என்றென்றும் அன்புடன்

சிபி நாராயண்

யாழினி

azhai_Ilakku_sunej;