ஈடில்லாக்கவிஞர் ஈரோடு தமிழன்பன் 80

 

புரட்டாசி 11, 2045 / 27.09.2014 சென்னை

காலை 9.30 முதல்

நூல்கள் வெளியீடு

கவியரங்கம்

பல்வகை விருது வழங்கல்

பொம்மலாட்டம்

azhai_Erode80_p1 azhai_Erode80_p2 azhai_Erode80_p3 azhai_Erode80_p4