ஆடி 31, 2047 / ஆக. 15, 2016

முற்பகல் 11.00 மணி முதல் இரவு 9.30 மணி வரை

தூய பீட்சு பள்ளி வளாகம், மயிலாப்பூர், சென்னை – 4

கவியரங்கம்
இசையரங்கம்

விருந்தரங்கம்

பட்டிமன்றம்
வாழ்த்தரங்கம்
விருதரங்கம்

அழை-ஒய்.சி.சந்தோசம் முத்துவிழா0- :azhai_V.G.Santhosam_muthuvizhaa01 அழை-ஒய்.சி.சந்தோசம் முத்துவிழா02 : azhai_V.G.Santhosam_muthuvizhaa02 அழை-ஒய்.சி.சந்தோசம் முத்துவிழா03 : azhai_V.G.Santhosam_muthuvizhaa03

அழை-ஒய்.சி.சந்தோசம் முத்துவிழா04 : azhai_V.G.Santhosam_muthuvizhaa04.new