புரட்டாசி 20, 2050 / 07.10.2019 திங்கள்

காலை 9.00 முதல் இரவு 8.00

ஒளவைக் கோட்டம், திருவையாறு

ஒளவையின் மின் எழில் திருத்தேர் உலா

காந்தியடிகள் கவிதாஞ்சலி, நூல் வெளியீட்டு விழா, தலைமை அமைச்சர், அமைச்சர்கள் பொறுப்பேற்கும் விழா, ஒளவை விருது வழங்கு விழா, நாட்டுப்புற ஆடற்கலை