ஆனி 01, 2050 ஞாயிறு 16.06.2019 மாலை 4.00

வள்ளல் கு.வெள்ளைச்சாமி அரங்கம்

தலைநகர்த் தமிழ்ச் சங்க வளாகம்

குறுந்தொகைத்

தொடர் சொற்பொழிவு தொடக்க விழா

தலைமை: வள்ளல் கு.வெள்ளைச்சாமி

தொடக்கி வைப்பவர்: முனவர் ஆறு.அழகப்பன்

தொடர் சொற்பொழிவாளர்:

முனைவர் முகிலை இராசபாண்டியன்