சதுரகராதி-சூசை - sathurakaraathi_suusai

இனிய நண்பர்களே, வணக்கம்.

   எதிர்வரும் சனிக்கிழமை மாலை 5 30. மணி, மாசி 08, 2047 – 20 02 2016 திருவரங்கம் இராசவேலர் செண்பகத்தமிழரங்கில் இலக்கணத்தொடரில் சதுரகராதி அறிமுக உரை உள்ளது.

உரிச்சொல் பனுவல் காலம், 

நிகண்டுகாலம்,

அகராதிகாலம்,

சதுரகராதி அமைப்பு,

சதுரகராதி சிறப்பு

என உரை தயாரித்து உள்ளேன்.

வாய்ப்புள்ள மாணவர்கள், நண்பர்கள் வருக!

– தமிழ் சூசை