சித்திரை 04, 2047 / ஏப்பிரல் 17, 2016

காலை 10.00 முதல் இரவு 9.00 வரை

கோயம்புத்தூர்

 

சுடர் ஏற்றம் 

படத்திறப்பு  

பறைஇசை

கருத்தரங்கம்

அழை-சாதிஎதிர்ப்புமாநாடு01 :azhai_chaathiethiruppumaanadu01

அழை-சாதிஎதிர்ப்புமாநாடு02 : chaathiethiruppumaanadu02சாதி மறுப்பு மக்கள்கூட்டியக்கம்