அழை-இலக்கு-நவ.15: azhai_iakku

மதிப்பிற்கினியீர், வணக்கம்
இளைஞர் நலனில் அக்கறை கொண்ட ‘இலக்கு

இந்த மாத நிகழ்வாக

ஐப்பசி 25, 2046 / 11 – 11 – 2015 அன்று 

(மாலை  06.30 மணிக்கு,

மயிலாப்பூர் பாரதிய வித்யா பவனில்

சுற்றுச் சூழல் துறை  சார்ந்த  வேலை / தொழில் வாய்ப்புகளைப்

பற்றி எடுத்துச் சொல்லி வழி காட்ட இருக்கிறது.

இணைந்து பயணிக்கவும், பயன்பெறவும் இளைஞர்களையும்,

உடனிருந்து வழிகாட்டப் பெரியவர்களையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம்..

என்றென்றும் அன்புடன் –

ப. சிபி நாராயண்

ப. யாழினி…