இ.கி.அ.(ஒய்.எம்.சி.ஏ.) பட்டிமன்றம்

 இ.கி.அ.அகலிடம்(ஒய்.எம்.சி.ஏ.எசுபிளனேடு) கிளை

   (உயர்நீதிமன்றம் எதிரில்), சென்னை-600001 

 

செந்தமிழ் அரிமா சி.இலக்குவனார்   நினைவரங்கம்

         

ஆவணி 19, 2049  – செவ்வாய்க்கிழமை -4-9-2018

மாலை 6-00மணி

 அகலிட இ.கி.அ.(எசுபிளனேடு ஒய்.எம்.சி.ஏ.)அரங்கம்