பங்குனி 14, 2047 / மார்ச்சு 27, 2016 மாலை 6.30

முதல்வர் ந.அரங்கசாமி
முனைவர் க.ப.அறவாணன்
பேரா.தாயம்மாள் அறவாணன்

அழை-தமிழ்ச்செல்விதமிழமல்லன் மணிவிழா01 : azhai_thamizhchelvi_thamizhamallanmanivizhaa01 அழை-தமிழ்ச்செல்விதமிழமல்லன் மணிவிழா02 : azhai_thamizhchelvi_thamizhamallanmanivizhaa02