சித்திரை 16, 2047 / ஏப்பிரல் 29, 2016 காலை 10.00

அனைத்திந்தியத்தமிழ் எழுத்தாளர்கள் சங்கம்

Invitation Bharathidasan 2016விருது வழங்கல்

முனைவர் கோ.பெரியண்ணன்

முனைவர் இதயகீதம் இராமாநுசம்

புலவர் இரா.இராமமூர்த்தி