ஆவணி 23, 2050 திங்கட்கிழமை 09.09.2019

மாலை 6.30 மணி

 அன்னை மணியம்மையார் அரங்கம்,

பெரியார் திடல், எழும்பூர்

புதுமை இலக்கியத் தென்றல் – 797ஆம் நிகழ்ச்சி

தலைமை: வழக்குரைஞர் ஆ.வீரமர்த்தினி

தொடக்கவுரை: தெ.பொ.இளங்கோவன்

சிறப்புரை: தொல்காப்பியப் புலவர் வெற்றியழகன்:   கல்வி