மின் ஊடகங்களில்

சங்க இலக்கியச் சொல்லடைவுகளும்

அகராதிகள் தொகுத்தலும்

கருத்தரங்கம்

திருச்சிராப்பள்ளி

மார்கழி 24-26, 2045 / 08-10.2014

 

 

azhai.solladaivu.karutharangam 02

 

azhai.solladaivu.karutharangam 01azhai.solladaivu.karutharangam 03azhai.solladaivu.karutharangam 04

 

(மங்கல் நிறம். ஆதலின் தெளிவில்லை.)