கார்த்திகை 01, 2049 சனி

17.11.2018 மாலை 6.00

தே.ப.ச. (இக்சா) மையம், எழும்பூர், சென்னை

எழுத்தாளர் தமிழ்மகன் எழுதிய
வேங்கை நங்கூரத்தின் யூன் குறிப்புகள்
புத்தகத்திறனாய்வு

திறனாய்வாளர்:  ப.திருமாவேலன்

அன்புடன் கூர் இலக்கிய வட்டம்