பங்குனி 15, 16 – 2048 / மார்ச்சு 28, 29 – 2047

பாவேந்தர் புரட்சிக்கவிஞர் 125

 தமிழ்க்கவிஞர் நாள்

 திருவள்ளூர்

வாழ்த்தரங்கம்

கவியரங்கம்

இசையரங்கம்

 

(அழைப்பிதழ்களைச் சொடுக்கிப் பார்த்தால் பெரிதாகக் காணலாம்)

முனைவர் கோ.விசயராகவன்

இயக்குநர்

தமிழ்வளர்ச்சித்துறை

&

உலகத்தமிழராய்ச்சி நிறுவனம்