(சித்திரை 13, 2046 / ஏப்பிரல்26, 2015 தொடர்ச்சி)

 

தமிழைப் படிக்கப் பாதிரிமார் உண்டாக்கின முதல் கையேடு – 7 தொடர்ச்சி

(புத்தக வெளியீட்டு முயற்சி-3)

  ஒரு புத்தகத்தை உண்மையான ஆர்வத்துடனும் ஆய்வு நோக்கத்துடனும் அணுகுகிறவர்களுக்கு நுழைவாயில் இரண்டு இடங்களில்: பொருளடக்கத்தில் (Table of Contents) + சொற்களைத் தேடும் குறிப்புப் பட்டியலில் (Index). படிக்கிறவர்களுக்குப் புத்தகத்தின் உள்ளடக்கம் பற்றித் தெரியாது, இல்லையா, அவர்களுக்கு உதவி செய்யத்தான் இந்த இரண்டும்.

   எங்கள் வரலாற்று மொழியியல் பேராசிரியர் என்றி ஓஎனிகுசுவால்டு (Henry Hoenigswald) சொல்வார்:ஒரு நூலை முனைப்பாகப் படிக்க அல்லது பயன்படுத்தத் தொடங்கும்பொழுது நாம் தொடங்க வேண்டிய இடம் பொருளடக்கமே ஆகும். [“Index is the place where you should start when you want to read/use a book seriously.”]

 பொருளடக்கமும் சொற்குறிப்புப் பட்டியலும் புத்தகப் படைப்பாளியின் திறமையையும் படிப்பவனின் திறமையையும் பறை சாற்றுமாம்!

 இந்த இரண்டு பகுதிகளையும் மின்பொறியின் உதவி இல்லாமலே பழைய காலத்தில் எப்படித்தான் உருவாக்கினார்களோ! அதுவும் மின்விளக்கு வசதி இல்லாமல் பிற பல சிக்கல்களுக்கு நடுவில் அவர்கள் உருவாக்கிய நூல்களுக்காக நாம் எவ்வளவு நன்றி சொன்னாலும் போதாது!

நிற்க.

 சிக்கல் − 3

  புத்தகம் என்றால் … பக்கங்களை உருவாக்கினால் மட்டும் போதாது. அதுக்கு உரிய பொருளடக்கம் (Table of Contents), அடிக்குறிப்பு (foot notes), சொற்களைத் தேடும் குறிப்பு (Index) … இன்ன பிற வேண்டும். அவற்றைப் பயனருக்காக வேண்டி ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவில் கோக்க வேண்டும். அதுக்கு உரிய மென்பொருள் (word processing software) தேவை.

 எனக்குத் தேவையான மென்பொருள் கிடைப்பதில் சிக்கல் இருந்தது. காரணம்: ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட எழுத்து உருவக் கோவைகள், பொருளடக்கம்+சொல் தேடும் குறிப்பு இவற்றை உருவாக்குவது,பொதிவாவணக்(பிடிஎஃப்) கோப்பு உருவாக்குவது.

  ஏற்கெனவே பயன்படுத்திக்கொண்டிருந்த நைசசு கணியன்(Nisus Software, Southern California) இந்தக் குறிப்பிட்ட முயற்சிக்கு உடனடியாக உதவவில்லை; பல கோளாறுகள்.

  கோளாறுகளைக் கண்டுபிடித்து அவர்களுக்குத் (Nisus Software, Southern California) தெரிவித்தேன். கோளாறுகளைச் சரி செய்து உதவினார்கள். நான் அவ்வப்போது தெரிவித்த கோளாறுகளைச் சரி செய்து, அதனாலேயே அப்போது இருந்த நைசசு கணியனுக்கு (மென்பொருளுக்கு) அடுத்த படியை (next version) உருவாக்கினார்கள் என்றால் பார்த்துக்கொள்ளூங்களேன்! வாழ்க நம் புத்தக முயற்சி என்று நினைத்து மகிழ்ந்தேன்.

 இதோ, சில பக்கங்கள்:

kaiyedu7.1 kaiyedu7.2 kaiyedu7.3 kaiyedu7.4 kaiyedu7.5

சிக்கல் – 4

  நைசசு மென்பொருள் நிறுவனத்தாரின் உதவியால் மகிழ்ச்சி ஒருபுறம்; புத்தக வெளியீட்டில் காலத் தாழ்ச்சி என்ற நிலையை மட்டுமே புரிந்துகொண்ட நார்வினின் (இயேன் அம்மையாரின் கணவரின்)  கவலை குறித்து என்னை வாட்டிய மனநோவு ஒரு புறம்.

  நார்வினுக்குக் கணினி பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது. கணினி தெரிந்த பிறருக்கும் நான் சொன்னது புரியவில்லை. எல்லாருக்கும் என்ன புத்தகம் என்று தெரிந்துகொள்வதில் மட்டும் ஓர் ஆர்வக் குடைச்சல்!

 “யாரை நம்பி இந்த முயற்சியில் இறங்கினேன், போங்கடா போங்க” என்று நான்பாட்டுக்கு வேலை செய்துகொண்டேயிருந்தேன்.

சிக்கல் முடிவு — புத்தக வெளியீடு 

  ஒரு நாள் நல்ல முடிவு கிடைத்து, ஒருவழியாக ஒரு பொதிவாவணக்(பிடிஎஃப்) கோப்பைப் பதிப்பகத்தாருக்கு அனுப்பிவைத்தேன்!

   பதிப்பகத்தாரும் என் வேண்டுகோளின்படி …புத்தகத்தின் ஒரே ஒரு படியை அவசர அவசரமாக இயேன் அம்மையாருக்காகத் தயார் செய்து அனுப்பினார்கள். பிறகு பொதுமக்களுக்கான படிகளைத் தயார் செய்து வெளியிட்டார்கள். அவர்களுக்கு என் நன்றி!

 http://mytamil-rasikai.blogspot.in/2013/04/7-3.html

Rasam_ramamurthy