அனைவருக்கும்

பொங்கல் வாழ்த்து

தமிழர் திருநாள் வாழ்த்து

திருவள்ளுவர் புத்தாண்டு வாழ்த்து

உழவர் திருநாள் வாழ்த்து                                       

வணக்கத்துடன்

அகரமுதல

தமிழ்க்காப்புக் கழகம்

இலக்குவனார் இலக்கிய இணையம்